BOJE'S VINDUESPOLERING

Ring

Cookie- og privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du fin- der vores kontaktoplysninger nedenfor.

Boje ́s Vinduespolering ApS 

Bøssemagergade 41, 3150 Hellebæk 

CVR-nr.: 39659905

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via: 

• Kontaktformular

• Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, adresse, e-mail, telefonnummer.

Vi sletter vores kommunikation med dig efter 1 år når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Ved et fortløbende kundeforhold opbevarer vi dine oplysninger indtil aftalen ophører og udestående beløb er indbetalt.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplys- ninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regn- skabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

• Sirch – IT-hosting, markedsføring

• Skvizbiz – Regnskabsprogram & organisering af kunder

• Underleverandør – Vinduespudsere

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspart- nere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at høj- ne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.